KES ME OLEME?

 

MEIST

TF Bank on Stockholmi börsil noteeritud Rootsis registreeritud pank. 1987. aastal Rootsis registreeritud TF Bank on täna kiiresti kasvav, samas riskiteadlik ja stabiilse kapitaliga Põhja-Euroopa pank. Meil on luba tegutseda Eestis, Rootsis, Soomes, Norras, Taanis, Poolas, Lätis, Leedus, Austrias ja Saksamaal. TF Bank AB tegutseb Eesti Vabariigis TF Bank AB (publ.) Eesti filiaali kaudu. Panga tegevust kontrollib Rootsi Finantsinspektsioon (Finansinspektionen) ja piiratud ulatuses Eesti Finantsinspektsioon.

TF Banki finantsprofiili muudab atraktiivseks end ajas tõestanud võimekus genereerida kõrget tulu läbi professionaalsete koostööpartnerite, edukate ülevõtmiste ja fokuseeritud müügi spetsiifilistel turusegmentidel.

Meie ärimudel tugineb vastutustundliku laenamise põhimõttel - laenuotsuste tegemisel lähtume põhjalikust krediidianalüüsist. Meie eesmärgiks on anda laenu jõukohasel, lihtsal ja paindlikul viisil. 

Internetipõhise nišipangana pakume oma klientidele teenuseid läbi spetsiaalse, automatiseeritud IT platvormi. Niimoodi tagame laenutaotluste kiire menetlemise kaotamata seejuures inimlikku kontakti. TF Banki professionaalne klienditeenindus vastab operatiivselt kõikidele klientide pöördumistele telefoni, e-maili ja kodulehe teel.

 

Mõistlikud laenud mõistlikele inimestele – mida see tähendab?

1. Taskukohased ja läbipaistvate tingimustega laenud.
TF Bank lisab lepingu sõlmimistasu laenusummale, mitte ei võta seda laenusummast maha. Tarbimislaenu graafik on annuiteetgraafik, mis tähendab, et igakuine laenu osamakse on sama suur. Intressiarvestus on põhiosajäägilt. Laenu ennetähtaegne tagastamine, maksepuhkuse vormistamine ja laenu tähtaja muutmine on lisakuludeta!

2. Täpselt sellises summas tarbimislaen nagu vaja.
Me laename vaid nii palju, kui usume, et klient suudab tagasi maksta. Meie huvides pole anda laene, mida kliendid ei suuda tagasi maksta.

3. Konservatiivne kasvustrateegia.
Kui olemasolev klient on tõestanud, et suudab teha regulaarseid tagasimakseid pikema perioodi jooksul, võime pakkuda suuremat ja pikema tagasimakse perioodiga laenu.

4. Kodupank jääb samaks.
TF Banki väikelaenu saavad taotleda kõikide pankade kliendid. Klient ei pea avama eraldi arveldusarvet ega sissetuleku laekumisi teise panka üle viima.

Majandusaasta aruanded

TF Banki majandusaasta aruanded on leitavad TF Banki Grupi kodulehelt (inglise keeles):

2019

2018

2017

2016

2015

2012-2014

 

Majandustulemuste vahearuanne jaanuar - juuni 2020

Täispikkuses aruanne on leitav TF Banki Grupi kodulehel (inglise keeles). Eestikeelne kiirülevaade:

Jaanuar – juuni 2020 võrreldes perioodiga jaanuar – juuni 2019​​​​​​​

 • Laenuportfell on aasta lõpust kasvanud 8%, 7,047 miljoni Rootsi kroonini
 • Ärikasum vähenes 17%, 113,6 miljoni Rootsi kroonini
 • Puhaskasum aktsia kohta vähenes 17%, 3,92 Rootsi kroonini
 • Kulu-tulu suhe on muutumatu - 37,8% (37,8 milj)
 • Kogukapitali suhtarv on aasta lõpust tõusnud 17,5% -ni (17,4 milj)
 • Omakapitali tootlus oli 25,2% (34,3 milj)
 • Omakapitali korrigeeritud tootlus oli 25,2% (31,7 milj)

Aprill – juuni 2020 võrreldes perioodiga aprill – juuni 2019

 • Laenuportfell on kvartali jooksul kasvanud 1%, 7,047 miljoni Rootsi kroonini
 • Ärikasum oli 70,4 miljonit Rootsi krooni
 • Puhaskasum aktsia kohta vähenes 2%, 2,41 Rootsi kroonini
 • Kulu-tulu suhe tõusis 37,9% -ni (37,6 milj)

Tähendusrikkad sündumused, jaanuar- juuni 2020

 • Kaks olulist Nordic kaubandusettevõtet on teise kvartali jooksul sõlminud koostöölepingud. Nende partnerite maht kasvab järgmistes kvartalites järk-järgult.
 • Ebakindla makromajandusliku olukorra tagajärjel eraldati 2020. aasta esimese kvartali lõpuks täiendavalt laenukahjumiteks 30 miljonit Rootsi krooni.
 • TF Bank on lõpetanud kolme täielikult omanduses oleva tütarettevõtte BB Bank ASA, Avarda AB ja Avarda Oy ühinemise.
 • Segmendiaruandlust on laiendatud kolmele segmendile alates 2020. aasta esimesest kvartalist.