TF BANK asutas koos teiste pankadega ja Krediidiinfoga eraisikute laenuinfo vahetamiseks Positiivse Registri

teisipäev august 16, 2016

TF Bank koos 11 panga ja litsentseeritud krediidiandjaga ning Krediidiinfoga sõlmisid lepingu eraisikute laenuinfo vahetamiseks reaalajas, et täita seadusest tulenevat tarbija krediidivõimekuse hindamise kohustust.

Positiivne Register on andmevahetussüsteem, mille kaudu registri liikmeks olevad krediteerijad saavad eraisiku nõusolekul vahetada infot tema laenukohustuste kohta. Positiivne Register võimaldab laenuandjal täita seadusest tulenevat vastutustundliku laenamise nõuet ning veenduda inimese võimes täita oma laenukohustust. Laenuklient ei pea enam tooma paberkandjal väljavõtteid teiste laenuandjate juurest ning on paremini kaitstud emotsionaalsete laenuotsuste ja ülelaenamisest tekkivate probleemide eest.

Positiivse Registri asutajad on Krediidiinfo AS koos Eesti pankade: AS LHV Pank, Bigbank AS, TF Bank AB, AS Inbank ja teiste Finantsinspektsiooni litsentseeritud laenuandjatega.

Tänasel asutamiskoosolekul osalenud rahandusminister Sven Sester kiidab algatuse heaks: „Kui halvad laenud jäävad andmata ja tarvilikud laenud saavad antud vähema bürokraatiaga, võidavad sellest nii laenusaajad kui laenuandjad. Positiivse krediidiregistri asutamise mõte on sees ka valitsusliidu leppes, aga kui see eraalgatusena tehtud saab ja lisaks juba liitunutele ka teised olulised krediidiandjad sellega ühinevad, ei pruugi olla tarvidust registri loomist seadusega ette kirjutada,“ ütles minister.

Ka välisriikide kogemus kinnitab, et taoline register lisab laenuklientide jaoks mugavust ja muudab laenuandmeise vastutustundlikumaks, näiteks on selline register olemas Soomes ja Rootsis. Mõnes riigis on see isegi kohustuslik.

Loe täpsemalt Krediidiinfo kodulehelt: http://www.krediidiinfo.ee/index.php?m=74&ny=2016&news=443

Blogi kategooriad: Uudised

Väikses kirjas tingimused peletavad laenuvõtjaid

teisipäev mai 24, 2016

Laenuvõtjate eelistusi laenuandja valikul mõjutavad soodsa intressi kõrval kõige enam erinevate lisatasude puudumine ning võimalus laen ilma lisakuludeta ennetähtaegselt tagastada.

TF Banki tellimusel läbi viidud laenukäitumise uuringust selgus, et laenuandja valikul peavad inimesed traditsiooniliselt kõige olulisemaks madalat intressimäära, mida mainis kolme olulise tingimuse hulgas 58% vastanuist. Madalaid või olematuid lisatasusid tõstis esile 42% ning võrreldes mulluse uuringuga on see näitaja kasvanud kõige enam – 6 protsendipunkti. Kolmandana toodi enim välja võimalust laen ilma lisatasudeta ennetähtaegselt tagasi maksta.

Samas on aastaga pisut kahanenud sellised kriteeriumid nagu laenuandja tuntus ja hea maine ning usaldusväärsuse olulisus, leides mainimist vastavalt 20 ja 31% vastanute hulgast.

TF Bank Eesti kliendisuhete juht Margit Munski: “Tegelikult on need tulemused rõõmustavad ja näitavad, et inimesed ei jookse pimesi tuntud ja suurte kaubamärkide järele, vaid tähtsustavad üha enam seda, millised on laenude tingimused. Loetakse ka nö väikeses kirjas tingimusi ning kõikvõimalikud lisatasud peletavad laenuvõtjaid. Tuleb loota, et see sunnib ka laenuandjaid pingutama ning muutma laenutooteid läbipaistvamaks. Selge hinnastamine tähendab paremat tulemust kliendile.”

Munski sõnul võib reklaamides nähtud ülisoodne intressiprotsent olla vaid pool tõde ning kokkuvõttes võib esmapilgul superdiilina tunduv laenupakkumine hoopis kulukamaks osutuda. Seetõttu on TF Bank teinud ka suure laenuvõrdluse, kus analüüsinud kõigi suuremate laenuandjate väikelaenude tingimusi. Laenuvõrdlusega saad tutvuda SIIN.

Aprillis küsitles Inspired Universal McCanni analüütikaüksus interneti teel 1006 inimest nende laenukäitumise teemadel. Küsitluse valim on esinduslik erinevate sotsiaaldemograafiliste näitajate lõikes. Uuringu tellijaks oli TF Bank.

Loe ka: Parima laenu leidmine on lihtne nagu 1/2 ln((z+1)/(z-1)) ja Krediidikulukuse määr pole lõplik tõde

Blogi kategooriad: Uudised

Väikelaenu plaanivad võtta üha vanemad inimesed

reede mai 20, 2016

Järgmise aasta jooksul peavad kõige tõenäolisemaks väikelaenu võtmist keskealised inimesed, kelle kuusissetulek ületab 800 eurot. Laenuandjana koguvad populaarsust väiksemad pangad.

Aprillis läbi viidud laenukäitumise uuringust selgub, et kui hetkel on suurim hulk väikelaenu tagasimaksjaid 26-35 aastaste vanusegrupis, siis järgmise aasta jooksul peavad laenuvõtmist enim tõenäoliseks 46-54 aastased inimesed. Seda kaalub 10% selle vanusegrupi inimestest. Ühtlasi on tõenäolisemad laenuvõtjad Eestis elavad mitte-eestlased, kellest peab seda tõenäoliseks samuti 10%, samas kui eestlaste hulgas on see protsent 6.

Samuti on vahe tänaste laenuvõtjate ja tulevikus laenuvõtmist kaaluvate inimeste sissetulekute vahel. Praegu väikelaenu tagasimaksvate inimeste keskmine netosissetulek jääb alla 650 euro, samas laenuvõtmist kaaluvaid inimesi on kõige enam nende hulgas, kelle sissetulek ületab 800 eurot.

„Väikelaenu kasutatakse enamasti ootamatuste puhul, see pole reeglina pikalt ette planeeritud ning seetõttu on ka päris suur vahe reaalsete laenajate arvu ja laenu võtta plaanivate inimeste vahel. Samas on näha, et pisut suurema sissetulekuga vanemad inimesed suhtuvad võimalikku laenuvõtmisse avatumalt, ilmselt on nende sissetulekud ka pisut stabiilsemad ning nad on kindlad oma maksevõimes,“ kommenteeris uuringutulemus TF Bank Eesti kliendisuhete juht Margit Munski.

Uuringus küsiti ka, et millist pangast inimesed tõenäoliselt väikelaenu võtaksid. Esikohal on Swedbank, kuid selle populaarsus on võrreldes 2015. aasta aprilliga kahanenud 45%-lt 33%-le. Teiseks osutus SEB, kelle populaarsus oli samuti langenud paar protsenti. Neile järgnes LHV Pank 17%, TF Bank 14% ja Nordea 13%-ga. Viimased kolm on aastaga muutunud potentsiaalsete laenuvõtjate seas oluliselt populaarsemaks.

Aprillis küsitles Inspired Universal McCanni analüütikaüksus interneti teel 1006 inimest nende laenukäitumise teemadel. Küsitluse valim on esinduslik erinevate sotsiaaldemograafiliste näitajate lõikes. Uuringu tellijaks oli TF Bank.

Loe ka: 13% eestimaalastest on viimase aasta jooksul võtnud väikelaenu, Kas ainult kodulaen on banketikõlblik? ja Laenuleib ja laastutuli

Blogi kategooriad: Uudised