Kuidas kaardistada sissetulekuid ja väljaminekuid?

esmaspäev juuni 15, 2015

Juhul, kui Sul on olemas hea ülevaade oma igakuistest tuludest ja kuludest, on võimalik hoida kontrolli all ka mõningased rahalised raskused. Tingimuseks on jooksev ja täielik ülevaade, mida on lihtne koostada kas Excelis või paberkujul. Artikli lõpus on link tabelile, mille võite kas välja printida või arvutisse salvestada. TF Laenukool on Teie jaoks põhjad valmis teinud, nüüd pole muud kui vaid õiged numbrid sisse kanda. Tulude-kulude kirjapanek võtab vaid mõne hetke, kuid on seda vaeva väärt.

Tulusid-kulusid ei ole vaja panna kirja sendilise täpsusega – piisab kui ümardate numbrid täis eurodeni. Kuu lõppedes märkige kõikide sissetulekute ja väljaminekute kogusummad aasta kokkuvõttesse vastava kuu lahtrisse. See annab hea võrdlusmomendi ka järgneva aasta tarbeks, et näha millised kuud on kulukamad ja millistel kulub keskmisest vähem raha. See annab võimaluse planeerida suuremate kulude tegemist ajal, mil muud kulud on tavalisest väiksemad.

Selleks, et midagi ei ununeks, hoidke alles arved ja ostutšekid ühes kaustas. Pärast seda, kui olete veendunud, et kõik kulud on kantud tabelisse, võite kuludokumendid ära visata, kuid soovitav oleks need alles hoida vähemalt kuu lõpuni. Sama kuluartikli kohta tehtud kulutused samal päeval tuleks liita kokku ja kanda samale reale.

Sellist majapidamisraamatut võib pidada kas üksi või koos perega. Kui arvestust peetakse perekonnapõhiselt, peavad kõik pereliikmed oma sissetulekud ja väljaminekud kirja panema ühte tabelisse. Igaüks võib koostada igapäevaselt individuaalse plaani ja siis kanda kõik kuu andmed ühte perekonna tabelisse kuu lõppedes.

Tulude-kulude arvestaja põhja saate alla laadida siit: TF Laenukool – tulude-kulude arvestaja 

 

Blogi kategooriad: Pere eelarve planeerimisest

Parima laenu leidmine on lihtne nagu 1/2 ln((z+1)/(z-1))

esmaspäev juuni 8, 2015

Aktiivseid laenupakkujaid on Eestis mitukümmend. Valikuvõimalus on alati hea, kuid see tähendab ka, et reklaamide või kodulehtede järgi otsustades ei saa kaht laenupakkumist võrrelda - igaüks üritab end teistest siledama ja kenamana näidata.

Kui mingit finantsteenust reklaamitakse kui "Nüüd 12% intressiga!", võib see tähendada nii aasta- kui kuuintressi – mõlema hinnatasemega pakkujad on turul täiesti olemas. Osadel pakkujatel, eriti kui keskendutakse väiksemate laenude peale, moodustavad erinevad käitlemis- ja teenustasud suure osa laenu kogukulust. 

Seadusandja on seda probleemi õnneks märganud ning kehtestanud kohustuse avaldada krediidikulukuse määr, kus iga laenutoote juures tuleb välja tuua tema kogukulu tarbijale. Kuid lõplik tõde pole seegi, sest kui üks pakkuja näitab kulusid reklaamis 500-eurose ja teine 1500-eurose laenu puhul, on ka sel kindel põhjus: ühele on laenutingimusi arvestades kasulikum näidata üht, teisele teist. 

Kuid krediidi kulukuse määr on siiski objektiivsele tõele lähim näitaja. Tingimuste mustvalgel võrdlemiseks on loodud ka mitmeid portaale, kus on kõrvutatud erinevate laenuandjate tingimusi ja intresse. Üks põhjalik portaal on näiteks http://intress.ee/ . Kuid ka säärased portaalid ei kajasta kõiki laenutingimusi, mis võivad olla lepingus kajastatud - näiteks võivad suuresti erineda maksepuhkuse või enneaegse tagastamise tingimused. 

Kui nii vastutusrikkas küsimuses nagu laenamine on üldse olemas lühike juhis, kõlab see nii: vali välja vähemalt paar-kolm soodsamate tingimustega pakkujat ning küsi neilt siis konkreetsed pakkumised koos lepingu näidistega.

Lõplik otsus tee siis, kui oled kõigi pakkumised rahaliselt läbi arvutanud ning ka muud, võrrelnud ka mitterahalisi tingimusi ning kõrvutanud neid oma vajadustega. Madalaim kogukulu võib, kuid ei pruugi olla parim pakkumine, sest vaid pisut kallima pakkumisega võivad kaasneda märksa paremad tingimused nagu näiteks tasuta laenukindlustus. 

Blogi kategooriad: kuidas valida laenu

Laenuleib ja laastutuli

esmaspäev juuni 1, 2015

Eestlaste aegade hämarusse ulatuv kollektiivne teadvus on laenamise vastu halastamatu. Laenuleib ja laastutuli, võlg võõra oma, kes pandib see sandib - rahvapärimus pole armuline ei laenu andmise ega võtmise suhtes.

Põhjus pole meie väidetavalt umbusklikus iseloomus ega isegi selles, et pärisorjuses maarahva võimalused finantstehinguteks olid napid ja meie mõistes röövellike tingimustega. Umbes 250 aastat tagasi alanud tööstusrevolutsioon tõi kaasa läänemaailma enneolematu majanduskasvu mis kestab raputuste kiuste tänini. Alles plahvatusliku majanduskasvu tagajärjel tekkis meile tuttav olukord, kus järjepidev elujärje kasv muudab laenu teenindamise ajas üha lihtsamaks. 

Ent kogu varasem, tööstusrevolutsiooni ja plahvatusliku majanduskasvu eelne ajalugu on kinnitanud, et nii nagu võib minna lihtsamaks, võib minna ka raskemaks. Laen ehk finantseerimise teenus on olemas olnud alati, aga tavainimese jaoks on see pea kogu teadliku ajaloo vältel olnud ebamõistlikult riskantne ja kallis. 

Kuigi kriisis sees olles tundub igaüks neist maailma alustalasid raputavat, on suures pildis tegu pinnavirvendustega ning 250 aastat kestnud läänemaailma plahvatuslik majanduskasv on selge fakt. See tähendab, et nagu paljud muudki tänaseks iseenesestmõistetavad "mugavused" nagu haridus ja puhas vesi, on ka finantsteenused jõukohased pea kogu ühiskonnale. Ning aegade hämarusest pärit eelarvamused on täna pigem meelelahutusliku väärtusega - nagu ka kunagine umbusk näiteks hariduse ja pesemise suhtes. 

Kõige lühemalt öeldes annavad finantsteenused meile võimaluse tasuda hüvede eest samal ajal kui neid kasutame. See on hea võimalus jagada heaolu ühtlasemalt oma elukaare peale ja mitte veeta parimaid aastaid põhjendamatus kitsikuses, et alles karjääri lõpus ostujõuliseks muutuda. 

Laenamisse ei tasuks seetõttu suhtuda eelarvamuse, vaid vastutustundega. Läbimõeldud finantseerimine teeb paljud asjad lihtsamaks, samas kui pidev laenuvõime piiril elamine ei jäta ruumi elumuutusteks ja ootamatusteks ning risustab elukvaliteeti liigse stressiga. 

Seetõttu on tuleks iga laen põhjalikult läbi mõelda (Kas ma pigem tahan või vajan? Mida olulist võib mul selle kohustuse võtmise tõttu hiljem tegemata jääda? Millised elumuutused võivad juhtuda?), seejärel hinnata realistlikult oma teenistust, kulusid ja varusid ning laenata lõpuks pisut vähem, kui arvutuslik laenuvõime näitab

Blogi kategooriad: Finantsteadmised