Mis see on ja miks ma pean küsimustele vastama?  

 

Kõik pangad Euroopa Liidus on kohustatud tõkestama rahapesu ja terrorismi levikut. Sarnaselt turvakontrolliga lennujaamades peavad pangad kontrollima kõiki oma kliente. Kliendituvastuse näol on tegemist on küsimustikuga, millele peavad kõik meie kliendid vastama. Kogume infot Teie majandusliku olukorra, geograafilise päritolu ning laenu võtmise eesmärgi kohta. Seadus nõuab, et meie pangana teaksime hästi oma klientide tausta ja seetõttu esitame antud küsimusi kliendituvastuse eesmärgil. Loe rohkem Rahapesu ja terrorismi rahastamise tõkestamise seaduse (RahaPTS) kohta.

Kõiki TF Bankile edastatud andmeid käsitletakse konfidentsiaalsetena ja need on osa pangasaladusest.

Küsimustele vastamine ei mõjuta kliendi krediidivõimelisust ja me ei tee ankeedi vastuvõtmisel päringuid Creditinfole ega Krediidiregistrile.

Lisaküsimuste korral võta ühendust meie klienditeenindusega.

Täname koostöö eest!

 

KÜSIMUSTIKKU TÄITMA

Küsimustik on mõeldud kõikidele TF Banki väikelaenu-, autolaenu- ja järelmaksuklientidele.

 

 

Korduma kippuvad küsimused

Rahapesu ja terrorismi finantseerimise tõkestamise seadus (RahaPTS) seab tugevdatud nõuded pankadele mõistmaks ja jälgimaks klientide pangateenuste kasutamise eesmärke ja tehingute sisu. Seetõttu esitame küsimusi, millele vastamine on klientidele kohustuslik.

Info peab olema aktuaalne ja uuendatud regulaarselt, seetõttu oleme kohustatud küsima samu küsimusi teatud intervalli järel uuesti.

Põhjus, et me andmeid küsime tuleneb pankadele seatud nõudest mõista ja jälgida klientide pangateenuste kasutamise eesmärke ja tehingute sisu.

Põhjus ei ole see, et kahtleme Teis. Sarnaselt turvakontrolliga lennujaamas peame kontrollima kõiki kliente, et takistada neid üksikuid, kes soovivad kuriteo korda saata.

Kõikidel pankadel on Rahapesu ja terrorismi finantseerimise tõkestamise seadusest (RahaPTS) tulenevalt kohustus küsida antud küsimusi kõikidelt uutelt ja olemasolevatelt klientidelt. Kui klient soovib pangateenuseid edasi kasutada, on küsimustele vastamine talle kohustuslik. Seadus kohustab meid enne ärisuhte loomist uurima kliendi tausta ja hoidma seda ajakohasena terve kliendisuhte kestvuse jooksul.

Kuna tegemist on seadusest tuleneva kohustusega, siis oleme kohustatud kliendi käest infot hankima. Juhul, kui meil ei ole võimalik täita seadusest tulenevat nõuet, oleme sunnitud lepingu üles ütlema, sest me ei saa pakkuda teenuseid ilma aktuaalseid kliendiandmeid omamata. Kliendile tähendab see seda, et kogu laenusumma tuleb ennetähtaegselt tagastada.

Riikliku taustaga isik (ingl k Politically Exposed Person ehk PEP) on füüsiline isik, kes täidab või on täitnud avaliku võimu olulisi ülesandeid, sealhulgas riigipea, valitsusjuhi, ministri, ase- või abiministri, parlamendiliikme või parlamendiga sarnase seadusandliku organi liikme, erakonna juhtorgani liikme, ülemkohtu ja riigikohtu liikme, riigikontrolli ja keskpanga nõukogu liikme, suursaadiku, asjuri, kaitsejõudude kõrgem ohvitseri, riigiäriühingu juhatuse ja haldus- või järelevalveorgani liikme, rahvusvahelise organisatsiooni juhi, juhi asetäitja ja juhtorgani liikme või samaväärseid ülesandeid täitva isiku (kes ei ole kesk- või alamastme ametniku staatuses) ametikohustusi.

Riikliku taustaga isiku pereliige on isiku vanem, abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik, laps ja lapse abikaasa või abikaasaga samaväärseks peetav isik.

Riikliku taustaga isiku lähedaseks kaastöötajaks on füüsiline isik, kelle kohta on teada, et ta on juriidilise isiku või õigusliku üksuse tegelik kasusaaja või ühine omanik koos riikliku taustaga isiku või kohaliku riikliku taustaga isikuga või tal on lähedased ärisuhted riikliku taustaga isiku või kohaliku riikliku taustaga isikuga, ning füüsiline isik, kes on sellise juriidilise isiku või õigusliku üksuse ainus kasusaav omanik, mis on teadaolevalt tegelikult asutatud riikliku taustaga isiku või kohaliku riikliku taustaga isiku kasuks.

Vastavalt rahvusvahelisele lepingule, mis kehtib OECD ja EL riikides, jagatakse riikide vahel maksuinfot. Sama lepingu kohaselt peavad pangad küsima oma klientidelt nende maksuresidentsuse kohta ja edastama need andmed maksuametile juhul, kui klient ei ole Eestis maksukohuslane. Eesmärk on vältida maksupettuseid. Samad reeglid kehtivad ka USA maksuseaduses FATCA, mis kohustab pankasid veenduma, et kliendil on maksudeklareerimise kohustus USAs.

Juhul, kui sisestasite oma andmed kodulehel, siis saate ankeedi saata üks kord uuesti. Salvestame iga kliendi kohta vaid viimasena laekunud andmed. Juhul, kui Te ankeeti uuesti saata ei taha või ei saa, siis võtke palun ühendust meie klienditeenindusega e-maili info@tfbank.ee või telefoni 880 3210 teel. Vastame kõnedele tööpäeviti 9:00-18:00.

Please download the English version of the questionnaire from here, fill it in and send it as PDF via e-mail to info@tfbank.ee. If you have any questions, please contact our customer service department via e-mail info@tfbank.ee.

Seadus kohustab meid enne ärisuhte loomist uurima kliendi tausta ja hoidma seda ajakohasena terve kliendisuhte kestvuse jooksul. Info peab olema aktuaalne ja uuendatud regulaarselt, seetõttu oleme kohustatud küsima samu küsimusi teatud intervalli järel uuesti.

Põhjus ei ole selles, et kahtleme Teis, vaid sarnaselt turvakontrolliga lennujaamas peame kontrollima kõiki kliente, et takistada neid üksikuid, kes soovivad kuriteo korda saata.

Ka tulevikus oleme kohustatud esitama samu küsimusi uuesti seni, kuni olete meie klient.