TF Bank peab enda eesmärgiks pakkuda oma klientidele kvaliteetset teenust.  Juhul, kui Teil tekib rahulolematus pakutava teenuse, teeninduse või muu TF Bankiga seotud aspektiga, palume meid sellest Teid teavitada.

 

Klientide kaebuste saamisel püüame lahendada kõik kaebused võimalikult kiiresti ja nii, et saaksite oma küsimustele vastused. Sõltuvalt kaebuse sisust püüame lahendada kaebuse koheselt või sama päeva jooksul. Juhul, kui kaebuse lahendamine võtab siiski enam aega, edastame vastuse kaebusele hiljemalt 15 kalendripäeva jooksul.

 

Teil on võimalik esitada kaebus suuliselt, helistades meie klienditeeninduse numbril või kirjalikult, edastades kirja elektrooniliselt või postiaadressil. Panga kontaktandmed kaebuse edastamiseks leiate kodulehe jalusest. Kaebusele vastuse edastamisel lähtume sellest, mis kanali kaudu Teie kaebus on esitatud. Kui kaebus on esitatud suuliselt telefoni teel, vastame suuliselt. Kui kaebus on esitatud kirjalikult, edastame vastuse kirjalikult, eelistatult e-posti aadressil, või kui Teil ei ole e-posti aadressi - postiaadressil.

 

Hoiame Teid kaebuse lahendamisega kursis. Kui vajame kaebuse lahendamiseks lisainformatsiooni, võtame Teiega täiendavalt ühendust. Meie huvi on leida probleemile lahendus läbirääkimiste teel.

Kui panga poolt pakutud lahendus siiski ei vastanud Teie ootusetele, on Teil võimalik pöörduda nõu ja selgituste saamiseks Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Amet (asukoht Pronksi 12, Tallinn 10117) või Finantsinspektsiooni (asukoht Sakala 4, Tallinn 15030) poole. Vaidluse lahendamiseks on Teil õigus pöörduda Tarbijakaitse ja Tehnilise Järelvalve Ameti juures tegutseva Tarbijavaidluste komisjoni või kohtu poole. Tarbijavaidluste komisjonile võib kaebuse esitada ka internetipõhise vaidluste lahendamise keskkonna kaudu, komisjoni menetlusreeglitega saab tutvuda veebiaadressil www.ttja.ee.