Teenus Tasu
Lepingu sõlmimise tasu (sisaldub kuumaksetes, kliendi kontole kantakse kinnitatud laenusumma): 5% laenu summast, minimaalselt 75 €
Lepingu muutmine, sh lepingu tähtaja pikendamine, maksepuhkuse vormistamine (üks kord aastas): TASUTA
Osamakse(te) tasumisega viivitamise korral saadetud meeldetuletuse tasu: 4.15 €
Laenu ennetähtaegse tagastamise tasu: TASUTA
Viivise määr: lepingus fikseeritud määr

 

Teenus Tasu
Igakuine haldustasu (sisaldub kuumakses): 2,90 €
Teenus Tasu
Igakuine laenuhaldustasu (sisaldub kuumakses): 5,90 €
Lisakulud, kui 30 päeva jooksul ei ole esitatud sõiduki ostu-müügi dokumente: ühekordne lepingu muutmistasu 50 € ja intressi tõus 5% võrra
Teenus Tasu
Lepingu sõlmimise tasu (sisaldub kuumaksetes, kliendi kontole kantakse kinnitatud laenusumma): 2% laenusummast, min 100 €
Igakuine haldustasu (sisaldub kuumakses): 2,90 €
Osamakse(te) tasumisega viivitamise korral saadetud meeldetuletuse tasu: 4,15 €
Lepingu muutmise tasu: 1% laenusummast
Ennetähtaegne tagastamine: 3-kuulise etteteatamisaja korral lisakuludeta. Kui etteteatamisaeg on vähem kui 3 kuud, lisandub tasu 3 kuu intressi ulatuses.
Teenus Tasu
Lepingu sõlmimise tasu (sisaldub kuumaksetes, kliendi kontole kantakse kinnitatud laenusumma): alates 0€
Igakuine haldustasu (sisaldub kuumakses): alates 0€
Ennetähtaegne tagastamine:  lisatasudeta
Lepingu muutmise tasu: tasuta
Osamakse(te) tasumisega viivitamise korral saadetud meeldetuletuse tasu: 4,85€
Viivise määr: lepingus fikseeritud määr