Meil on rõõm Teile teada anda, et alates 01.08.2017.a. on Eestis registreeritud TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal. Filiaali registreerimisest alates tegutseb TF Bank AB Eestis TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal kaudu. Finantsinspektsioon väljastas TF Bank AB filiaalile tegevusloa 17.04.2017.a.

Filiaali registreerimise põhjuseks on TF Bank AB Eesti tegevuse pidev ja järjekindel kasv. Meie head kliendid on meid usaldanud ning nüüd on TF Bank AB Teile veelgi lähemal.

Finantsinspektsiooni poolt väljastatud loa kohaselt on TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal õigus osutada krediidiandmise teenuseid.

Mõju Teile

Filiaal ei ole iseseisev juriidiline isik ning filiaali tegevusest tulenevate kohustuste eest jääb vastutama TF Bank AB. See tähendab, et avatav Eesti filiaal tegutseb TF Bank AB esindajana panga nimel. Seega jäävad senisel kujul kehtima Teie ja TF Bank AB vahel sõlmitud lepingud ning säilib Teile osutatava teenuse harjumuspäraselt kõrge kvaliteet.

Seoses filiaali registreerimisega on oluline silmas pidada, et kui olete TF Bank AB-ga sõlmitud lepingu täitmiseks vormistanud otse- või püsimaksekorralduse, siis alates 14.09.2017 tuleb vastavaid korraldusi muuta selliselt, et makse saajaks on TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal ning arveldusarve number, millele väikelaenu ja autolaenu maksed teostada on EE632200221033498837 ja arveldusarve number, millele järelmaksu makseid teostada on EE222200221063624671. Muudatusele juhitakse tähelepanu ja TF Bank AB Eesti filiaali rekvisiidid esitatakse ka Teile edastatavatel arvetel.

Filiaali registreerimine toob kaasa ka selle, et TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal tegevuse üle asub järelevalvet teostama Finantsinspektsioon. Märgime, et TF Bank AB tegevuse üle teostab jätkuvalt järelevalvet ka Rootsi finantsjärelevalveasutus Finansinspektionen.

Seoses filiaali avamisega tehakse muudatusi ka TF Bank AB (publ.) Eesti filiaal poolt pakutavate finantsteenuste tingimustes ning isikuandmete töötlemise üldpõhimõtetes, nimetades tingimustes TF Bank AB Eesti filiaali TF Bank AB esindajana ning täpsustades finantsjärelevalve alast informatsiooni.

TF Bank AB (publ.) Eesti filiaali registreerimisega seoses klienditeeninduse andmed ei muutu ning TF Bank AB (publ.) Eesti filiaali poole saab jätkuvalt pöörduda järgnevalt:

Aadress:               PK 1201, Pallasti 28, 10001 Tallinn

E-mail:                   info@tfbank.ee

Telefon:                 880 3210

Juhul, kui Teil on eeltooduga seoses küsimusi julgustame Teid meile neid esitama – aitame ja vastame hea meelega!

 

Teie TF Bank AB